Thu hồi giấy phép hoạt động 2 công ty xuất khẩu lao động

17:34
Công ty Phát triển nguồn lực và Dịch vụ dầu khí Việt Nam và Công ty Hàng Hải Đông Đô bị thu hồi giấy phép.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 2 công ty dịch vụ Việt Nam là: Công ty Phát triển nguồn lực và Dịch vụ dầu khí Việt Nam (Petromanning JSC) và Công ty Hàng Hải Đông Đô (Dong Do Marine).

Thu hồi giấy phép hoạt động 2 công ty xuất khẩu lao động

Cụ thể, Công ty Phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, do không làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (Công ty được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 01/8/2016).

Công ty Hàng Hải Đông Đô bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, do Công ty này không đảm bảo quy định theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, do Công ty không được cấp đổi giấy phép do không đáp ứng quy định về vốn pháp định (không đủ 5 tỷ vốn).

Theo Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Sau khi bị thu hồi giấy phép, hai công ty vừa nêu phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.

Đồng thời, phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về các hợp đồng đang còn hiệu lực, cũng như số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lượng người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »